Επικοινωνία με τέκνο

902/2016 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

902/2016 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άρθρο 9 παρ.1 και 2 του Κανονισμού 1397/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η αγωγή στρέφεται κατά προσώπων που κατοικούν σε χώρα της Ε.Ε., ως χρόνος ασκήσεως αυτής και επέλευσης όλων των ουσιαστικών και δικονομικών συνεπειών κατά το ελληνικό δίκαιο νοείται εκείνος της πλασματικής επίδοσης του σχετικού δικογράφου στον εισαγγελέα κατ’ άρθρο 134 παρ.1 ΚΠολΔ. Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Το αίτημα της αίτησης δεν απαιτείται να διατυπώνεται πανηγυρικά ούτε να περιέχεται αποκλειστικά στο αιτητικό της, αλλά μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε σημείο του δικογράφου της, αρκεί να διατυπώνεται με τρόπο σαφή και ορισμένο. Ανταίτηση. Ασκείται και προφορικά χωρίς την τήρηση προδικασίας. Για το παραδεκτό της απαιτείται, μεταξύ άλλων, να υφίσταται ταυτότητα των υποκειμένων της δίκης επί της ανταιτήσεως και της κύριας αιτήσεως. Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων έχει προσωρινή ισχύ, η οποία χαρακτηρίζει ως προσωρινό και το δεδικασμένο της. Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων δεν έχει απολέσει την ισχύ της και εξακολουθεί να παράγει προσωρινό δεδικασμένο μεταξύ των διαδίκων για τα θέματα που όρισε, αφού η πλασματική επίδοση της κύριας αγωγής έλαβε χώρα εντός 30 ημερών από την έκδοσή της. Καθορισμός όρων προσωπικής επικοινωνίας γονέα με ανήλικα τέκνα. Επικοινωνία του πατέρα με τις ανήλικες θυγατέρες του σε καθορισμένη περιοχή, χωρίς διανυκτέρευση και υπό τον όρο η επικοινωνία να λαμβάνει χώρα παρουσία της μητέρας των ανηλίκων ή τρίτου προσώπου επιλογής της, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε εκ νέου προσπάθεια του πατέρα τους να τις απομακρύνει από τον ελλαδικό χώρο. Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης. Για να επιδικασθεί προσωρινά απαιτείται η συνδρομή της προϋπόθεσης της επείγουσας περίπτωσης.

 

TOP

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο dikigoros.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Μάθετε περισσότερα