Δάνειο

24664/2011 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

24664/2011
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατάρτιση σύμβασης δανείου προφορικά με ομόρρυθμη εταιρεία.Όρος του καταστατικού ότι η εταιρεία θα δεσμεύεται και θα αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις, όταν κάτω από την εταιρική επωνυμία υπογράφουν και οι δύο εταίροι. Επί κοινής εναγωγής ομορρύθμου εταιρίας και ομορρύθμων εταίρων, υπάρχει μεταξύ τους δεσμός αναγκαστικής ομοδικίας, ενώ μεταξύ των ομορρύθμων εταίρων στην ίδια δίκη δεν υφίσταται αναγκαία ομοδικία αλλά απλή.Αποδοχή αγωγής. Αν υπάρχουν περισσότεροι ομόδικοι, η αποδοχή της αγωγής κρίνεται αυτοτελώς για κάθε ομόδικο, δηλαδή αντικειμενικώς τόσο στην απλή όσο και στην αναγκαστική ομοδικία (76 παρ. 2), με εξαίρεση, ως προς την τελευταία περίπτωση, όταν η αξίωση διάθεσης του αναγνωριζομένου δικαιώματος ανήκει από κοινού σε όλους τους αναγκαίους ομοδίκους και όταν πρόκειται για υποχρεωτική κοινή νομιμοποίηση, οπότε η δήλωση αποδοχής πρέπει να προέρχεται από όλους τους ομοδίκους.

 

12069/2013 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

12069/2013
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Κατάρτιση σύμβαση δανείου προφορικά με ομόρρυθμη εταιρεία. Όρος του καταστατικού ότι η εταιρεία θα δεσμεύεται και θα αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις, όταν κάτω από την εταιρική επωνυμία υπογράφουν και οι δύο εταίροι. Επί κοινής εναγωγής ομορρύθμου εταιρίας και ομορρύθμων εταίρων, υπάρχει μεταξύ τους δεσμός αναγκαστικής ομοδικίας, ενώ μεταξύ των ομορρύθμων εταίρων στην ίδια δίκη δεν υφίσταται αναγκαία ομοδικία αλλά απλή. Η ομολογία του διαδίκου, προφορική ή γραπτή, αποτελεί πλήρη απόδειξη εναντίον εκείνου που ομολόγησε. Η δικαστική ομολογία ενός από τους απλούς ομοδίκους δεν είναι δεσμευτική για τους άλλους ομοδίκους. Το Δικαστήριο την εκτιμά ελευθέρως ως προς όλους τους αναγκαίους ομοδίκους

28280/2008 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

28280/2008
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δικάζει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μόνο κατά τη συζήτηση της κύριας υποθέσεως.Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων φέρεται προς συζήτηση σε Πολυμελές Δικαστήριο πριν από τη συζήτηση της κύριας υποθέσεως που εκκρεμεί ενώπιον του, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτησή της με σκοπό να συνεκδικασθεί με την κύρια υπόθεση. Απαράδεκτη η συζήτηση της υπό κρίση αίτησης.

 

TOP

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο dikigoros.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Μάθετε περισσότερα