Προσβολή προσωπικότητας

3315/2016 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3315/2016

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προσβολή προσωπικότητας. Ασφαλιστικά μέτρα για προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Η προσβολή πρέπει να είναι παράνομη. Απαραίτητη προϋπόθεση να συντρέχει επείγουσα περίπτωση ή ανάγκη αποτροπής επικείμενου κινδύνου. Αίτημα για άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον. Αίτημα να μην πλησιάζει ο καθ’ ου τους αιτούντες σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Ανταίτηση ρύθμισης δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο. Δεν απαιτείται η τήρηση προδικασίας. Δεν απαιτείται συνάφεια με το ασφαλιστέο δικαίωμα που αποτελεί το αντικείμενο της αρχικής αίτησης.

 

12093/2017 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

12093/2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός εκατό ημερών από την κατάθεση της αγωγής. Ερημοδικία εναγομένου, ο οποίος δεν κατέθεσε προτάσεις. Προσβολή προσωπικότητας. Τακτική αγωγή με αίτημα την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Η προσβολή πρέπει να είναι παράνομη. Η αξίωση για άρση της προσβολής προϋποθέτει ότι η προσβολή είναι ενεργός και δεν έχει λήξει. Η αξίωση για παράλειψη της προσβολής στο μέλλον προϋποθέτει την ύπαρξη βάσιμης απειλής επικείμενης προσβολής στο μέλλον και δεν αρκεί η επίκληση μιας υποθετικής απειλής. Αίτημα να μην πλησιάζει ο καθ’ ου τους αιτούντες σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

 

12279/2009 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

12279/2009
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προσβολή προσωπικότητας. Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Το δικαστήριο έχει το δικαίωμα να διατάξει, ως ασφαλιστικό μέτρο, κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέτρο που επιβάλλεται από τις περιστάσεις και αποσκοπεί στην εξασφάλιση ή διατήρηση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα τηρηθεί ο κανόνας της τελευταίας διατάξεως του άρθρου 692 παρ. 4 του ΚΠολΔ, με την οποία ορίζεται ότι τα ασφαλιστικά μέτρα δεν πρέπει να συνίστανται στην ικανοποίηση του δικαιώματος του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή διατήρηση.

6249/2008 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6249/2008
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άρθρο 920 Αστικού Κώδικα. Ειδική μορφή αδικοπραξίας για την προστασία της οικονομικής υποστάσεως των ατόμων από ζημίες που θα μπορούσαν να προκληθούν με την υποστήριξη ή τη διάδοση αναληθών γεγονότων και ειδήσεων, που εκθέτουν σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελμα ή το μέλλον τους. Η ίδια προστασία θα μπορούσε να παρασχεθεί και με βάση το άρθρο 57 του Αστικού Κώδικα, που ρυθμίζει την υπαίτια προσβολή του απολύτου δικαιώματος στην προσωπικότητα, αλλά η ως άνω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να μη δημιουργηθούν αμφισβητήσεις για το αν τα αγαθά που προστατεύονται από το άρθρο 920 του Αστικού Κώδικα αποτελούν ή όχι εκφάνσεις του γενικού αυτού και απολύτου δικαιώματος στην προσωπικότητα. Αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης επί προσβολής προσωπικότητας.

TOP

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο dikigoros.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Μάθετε περισσότερα