Αδικοπραξία

 • 12093/2017

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός εκατό ημερών από την κατάθεση της αγωγής. Ερημοδικία εναγομένου, ο οποίος δεν κατέθεσε προτάσεις. Προσβολή προσωπικότητας. Τακτική αγωγή με αίτημα την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Η προσβολή πρέπει να είναι παράνομη. Η αξίωση για άρση της προσβολής προϋποθέτει ότι η προσβολή είναι ενεργός και δεν έχει λήξει. Η αξίωση για παράλειψη της προσβολής στο μέλλον προϋποθέτει την ύπαρξη βάσιμης απειλής επικείμενης προσβολής στο μέλλον και δεν αρκεί η επίκληση μιας υποθετικής απειλής. Αίτημα να μην πλησιάζει ο καθ’ ου τους αιτούντες σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

   

 • 22807/2007

  ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σύμβαση δι’ αντιπροσώπου. Υπέρβαση των ορίων πληρεξουσιότητας από τον αντιπρόσωπο. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος πληρεξουσιότητας. Παραδεκτά σωρεύονται αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας και καταβολής αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας. Ευθύνη προς αποζημίωση έχει και ο τρίτος που συναλλάσσεται με τον πληρεξούσιο – εντολοδόχο, ο οποίος καταχράται τη σχέση που τον συνδέει με τον εντολέα – πληρεξουσιοδότη, όταν γνωρίζει τα περιστατικά που συνιστούν την υπέρβαση της εντολής ή την κατάχρηση της πληρεξουσιότητας, καθώς και ότι αυτά ήταν πρόσφορα να επιφέρουν ζημία στον εντολέα – πληρεξουσιοδότη.

 • 25478/2013

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Αδικοπραξία. Προϋποθέσεις υποχρέωσης προς αποζημίωση. Γενεσιουργό λόγο της υποχρέωσης προς αποζημίωση αποτελεί και η απατηλή συμπεριφορά σε βάρος του ζημιωθέντος. Επί ασκήσεως αξιώσεως αποζημιώσεως, η οποία στηρίζεται σε αδικοπραξία, τόκοι οφείλονται από τη μετά από όχληση υπερημερία του εναγομένου. Προσύμφωνο. Υπόκειται στον τύπο που ο νόμος ορίζει για την κύρια σύμβαση, διαφορετικά είναι άκυρο. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Η προκαταβολή τιμήματος σε εκτέλεση προσυμβάσεως αγοράς ακινήτου για την οποία δε συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο, συνιστά πλουτισμό του πωλητή χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία του αγοραστή. Όσον αφορά τους τόκους, η ευθύνη του λήπτη χρηματικής παροχής προσδιορίζεται από τις γενικές διατάξεις των άρθρων 345, 346 και 910, ενώ η διάταξη του άρθρου 911 αρ.2 δεν εφαρμόζεται.

 • 3315/2016

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Προσβολή προσωπικότητας. Ασφαλιστικά μέτρα για προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Η προσβολή πρέπει να είναι παράνομη. Απαραίτητη προϋπόθεση να συντρέχει επείγουσα περίπτωση ή ανάγκη αποτροπής επικείμενου κινδύνου. Αίτημα για άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον. Αίτημα να μην πλησιάζει ο καθ’ ου τους αιτούντες σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Ανταίτηση ρύθμισης δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο. Δεν απαιτείται η τήρηση προδικασίας. Δεν απαιτείται συνάφεια με το ασφαλιστέο δικαίωμα που αποτελεί το αντικείμενο της αρχικής αίτησης.

   

TOP

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο dikigoros.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Μάθετε περισσότερα