Κτηματολόγιο

 • ΑΠΟΦΑΣΗ 13366/2017

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Κτηματολόγιο. Ανακριβής πρώτη εγγραφή. Αρχική εγγραφή με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη». Κτήση κυριότητας επί των επιδίκων με τρόπο πρωτότυπο (χρησικτησία). Δημόσιες γαίες. Το γεγονός και μόνον ότι ενάγεται το Ελληνικό Δημόσιο, όπως απαιτείται εφόσον τα ακίνητα έχουν καταχωριστεί με δικαιούχο κυριότητας «άγνωστο ιδιοκτήτη», δεν προσδίδει στα επίδικα την ιδιότητα των δημόσιων κτημάτων, ώστε να οφείλει να αναφέρει τα περιστατικά εκείνα που θεμελιώνουν το κατά το άρθρο 78 του Οθωμανικού νόμου περί γαιών της 7 Ραμαζάν δικαίωμα διηνεκούς εξουσιάσεως των απώτερων δικαιοπαρόχων της, που θα απαιτούνταν στην περίπτωση που τα επίδικα ακίνητα είχαν καταχωριστεί με δικαιούχο κυριότητας το εναγόμενο, ούτε εξάλλου είναι αυτή η νομική βάση της αγωγής.

 • ΑΠΟΦΑΣΗ 178ΕΜ/2015

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

  Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Καταχώριση ακινήτου ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Δικαιούχος που απεβίωσε. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του εμπράγματου δικαιώματος ήταν εν ζωή κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, δικαιούχος του εγγραπτέου δικαιώματος είναι ο αποβιώσας. Μη νόμιμο το αίτημα περί αναγνώρισης της κυριότητας, αφού αντικείμενο της συγκεκριμένης δίκης είναι απλώς η διαπίστωση της ύπαρξης της σχετικού εγγραπτέου δικαιώματος και η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής, χωρίς τη διάγνωση οποιουδήποτε αμφισβητούμενου δικαιώματος. Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου.

   

 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

  ΑΠΟΦΑΣΗ: ΚΤ16-ΘΕΣ-2/ΚΤ160028/24

  Επιτροπή Ενστάσεων Κτηματολογίου. Διεκδίκηση κυριότητας ανταλλάξιμου κτήματος από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Για τα περισσότερα από τα οικόπεδα τα οποία εμπίπτουν εντός των ορίων του ανταλλάξιμου κτήματος έχουν εκδοθεί Παραχωρητήρια της Κτηματικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Γεωργίας και της Πρόνοιας. Μεταβίβαση στους δικαιοπαρόχους των σημερινών δικαιούχων με νόμιμους μεταγεγραμμένους τίτλους κυριότητας. Απορρίπτεται η ένσταση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου.

 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

  ΑΠΟΦΑΣΗ:140046/6/9/156

  Επιτροπή ενστάσεων Κτηματολογίου. Παλαιός αιγιαλός Θεσσαλονίκης. Δημόσιο Κτήμα ΒΚ168. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη αποβάλλουν τον πρώην κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και περιέρχονται στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Η εδαφοκτησία έλαβε την τελική της μορφή μετά από πράξεις τακτοποίησης, αναλογισμού και ανακατανομής των οικοπέδων, με τις προτεινόμενες αποζημιώσεις τρίτων, αυτοαποζημιώσεις ήκαθορισμό τελικών τιμών μονάδας αποζημίωσης από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Αποζημίωση Ελληνικού Δημοσίου για τμήματα που εμπίπτουν στον παλαιό αιγιαλό. Καταβολή αποζημίωσης για τη συντέλεση της προσκύρωσης με αποτέλεσμα την εμπράγματη μεταβολή του δικαιώματος πλήρους κυριότητας. Αναρτηθέντες δικαιούχοι. Καλόπιστη κτήση, νομή και κατοχή από τους θιγόμενους ιδιώτες, οι οποίοι στηρίζουν το εκάστοτε δικαίωμά τους σε αδιάκοπη σειρά νόμιμων μεταγεγραμμένων τίτλων. Παραβίαση της αρχής της χρηστής Διοίκησης. Αναγνώριση κυριότητας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Δέχεται εν μέρει την ένσταση του Ελληνικού Δημοσίου.

TOP

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο dikigoros.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Μάθετε περισσότερα