Καταδολίευση

9678/2014 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9678/2014

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καταδολίευση δανειστή. Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος απαιτείται η ολικώς ή μερικώς ματαίωση της ικανοποιήσεως της απαιτήσεως του δανειστή. Τελεσίδικη κρίση των πολιτικών Δικαστηρίων περί της ανυπαρξίας απαίτησης του πολιτικώς ενάγοντος εις βάρος της πρώτης κατηγορουμένης. Δεν αποδείχθηκε η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστή.

21722/2011 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

21722/2011
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άρθρο 249 ΚΠολΔ. Αν η διάγνωση της διαφοράς εξαρτάται ολικά ή εν μέρει από την ύπαρξη ή ανυπαρξία μιας έννομης σχέσης ή την ακυρότητα ή τη διάρρηξη μιας δικαιοπραξίας που συνιστά αντικείμενο άλλης δίκης εκκρεμούς, σε πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο ή από ζήτημα που πρόκειται να κριθεί ή κρίνεται από διοικητική αρχή, το δικαστήριο μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου να διατάξει την αναβολή της συζήτησης εωσότου περατωθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα η άλλη δίκη ή εωσότου εκδοθεί από τη διοικητική αρχή απόφαση που δεν θα μπορεί να προσβληθεί. Αγωγή διάρρηξης δωρεάς ως καταδολιευτικής. Εκκρεμείς αγωγές με αντικείμενο την απόδοση δανείου.Αντικείμενο των δικών αυτών αποτελεί η ύπαρξη των απαιτήσεων δυνάμει των οποίων ο ενάγων διώκει με την ένδικη αγωγή του τη διάρρηξη της δωρεάς ως καταδολιευτικής. Διατάσσει την αναστολή εκδίκασης της ένδικης αγωγής.

TOP

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο dikigoros.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Μάθετε περισσότερα