Αδικοπραξία

25478/2013 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25478/2013

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αδικοπραξία. Προϋποθέσεις υποχρέωσης προς αποζημίωση. Γενεσιουργό λόγο της υποχρέωσης προς αποζημίωση αποτελεί και η απατηλή συμπεριφορά σε βάρος του ζημιωθέντος. Επί ασκήσεως αξιώσεως αποζημιώσεως, η οποία στηρίζεται σε αδικοπραξία, τόκοι οφείλονται από τη μετά από όχληση υπερημερία του εναγομένου. Προσύμφωνο. Υπόκειται στον τύπο που ο νόμος ορίζει για την κύρια σύμβαση, διαφορετικά είναι άκυρο. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Η προκαταβολή τιμήματος σε εκτέλεση προσυμβάσεως αγοράς ακινήτου για την οποία δε συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο, συνιστά πλουτισμό του πωλητή χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία του αγοραστή. Όσον αφορά τους τόκους, η ευθύνη του λήπτη χρηματικής παροχής προσδιορίζεται από τις γενικές διατάξεις των άρθρων 345, 346 και 910, ενώ η διάταξη του άρθρου 911 αρ.2 δεν εφαρμόζεται.

22807/2007 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

22807/2007

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύμβαση δι’ αντιπροσώπου. Υπέρβαση των ορίων πληρεξουσιότητας από τον αντιπρόσωπο. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος πληρεξουσιότητας. Παραδεκτά σωρεύονται αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας και καταβολής αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας. Ευθύνη προς αποζημίωση έχει και ο τρίτος που συναλλάσσεται με τον πληρεξούσιο – εντολοδόχο, ο οποίος καταχράται τη σχέση που τον συνδέει με τον εντολέα – πληρεξουσιοδότη, όταν γνωρίζει τα περιστατικά που συνιστούν την υπέρβαση της εντολής ή την κατάχρηση της πληρεξουσιότητας, καθώς και ότι αυτά ήταν πρόσφορα να επιφέρουν ζημία στον εντολέα – πληρεξουσιοδότη.

TOP

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο dikigoros.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Μάθετε περισσότερα