Δημοσιευμένες Αποφάσεις

Δικαστικές αποφάσεις επί υποθέσεων που η δικηγόρος Θεοδώρα Χατζηπαντελίδου - Δημητρακά χειρίστηκε με επιτυχία και αφορούν αντικείμενα που εμπίπτουν στους τομείς εργασιών του δικηγορικού γραφείου.

164/2010 ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

164/2010

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(ΕΠΟΛΔ 2010/709) Δικονομία πολιτική. Κήρυξη εκτελεστής απόφασης γερμανικού δικαστηρίου. Αυτή εκδόθηκε επί αγωγής αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας. Διαδικασία επίδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 1348/2000. Η προσπάθεια επίδοσης της αγωγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό απέβη άκαρπη. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής. (Βλ. Παρατηρήσεις Α. Άνθιμου, ΕΠολΔ 2010/713).

17580/2013 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

17580/2013

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τριτανακοπή. Η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλομένης απόφασης. Η αίτηση για δικαστική αναστολή της εκτελεστότητας της προσβαλλομένης με την τριτανακοπή απόφασης δεν μπορεί να υποβληθεί αυτοτελώς αλλά μόνο κατά την εκδίκαση της τριτανακοπής. Η υποβαλλόμενη αυτοτελώς αίτηση αναστολής εκτελεστότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

438/2014 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

438/2014

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Στάθμευση οχήματος εντός της λωρίδας έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) σε περίπτωση αναγκαστικής ακινητοποίησης λόγω βλάβης και ελλείψει χώρου στάθμευσης. Αμελής οδηγική συμπεριφορά. Υπέρβαση ορίου ταχύτητας. Τοποθέτηση τριγωνικής προειδοποιητικής πινακίδας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα. Δεν συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του τροχαίου ατυχήματος. Δεν υπήρχε υποχρέωση του οδηγού για τηλεφωνική κλήση της υπηρεσίας παροχής βοήθειας της Εγνατίας Οδού λόγω της βλάβης που αντιμετώπιζε. Διεθνής δικαιοδοσία. Οι ενοχές από σύμβαση ρυθμίζονται από το δίκαιο στο οποίο έχουν υποβληθεί τα μέρη και αν δεν υπάρχει τέτοιο, εφαρμόζεται το δίκαιο που αρμόζει στη σύμβαση από το σύνολο των ειδικών συνθηκών (άρθρο 25 Αστικού Κώδικα), ενώ οι ενοχές από αδίκημα διέπονται από το δίκαιο της πολιτεία όπου διαπράχθηκε το αδίκημα (άρθρο 26 Αστικού Κώδικα). Γερμανικό Δίκαιο. Η υποκατάσταση του ασφαλιστικού φορέα τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, επέρχεται αυτοδικαίως εκ του νόμου. 

16154/2009 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

16154/2009

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αυτοκίνητα. Παραγραφή. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. ΓπΝ/1911, η διετής παραγραφή αρχίζει, ενόψει και του άρθρου 241 ΑΚ, όχι από την ίδια ημέρα, αλλά από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος. Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Από την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361) προκύπτει η δυνατότητα των μερών στη σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων να συμφωνήσουν περιπτώσεις απαλλαγής του ασφαλιστή, όταν συντρέξουν οι συμφωνούμενες από τα μέρη περιπτώσεις, μία από τις οποίες είναι και η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 25 της Κ4/585/1978 ΑΥΕ, όταν η ζημιά προξενείται σε χρόνο που ο οδηγός του αυτοκινήτου τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. Ο ασφαλιστής δύναται κατ’ αρχήν, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, να ασκήσει αναγωγή κατά του κατόχου και ιδιοκτήτη που είναι πρόσωπα διαφορετικά από τον εν μέθη οδηγό, εφόσον όμως τα παραπάνω πρόσωπα βαρύνονται με υπαιτιότητα για την παράβαση αυτή. Αυτό συμβαίνει όταν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου παραχωρεί την οδήγηση αυτού σε πρόσωπο για το οποίο γνωρίζει ότι συνεπεία προηγούμενης ανάλωσης οινοπνεύματος δεν είναι ικανό προς ασφαλή οδήγηση.

396/2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

396/2012

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Απάτη κατ’ εξακολούθηση με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 73.000 ευρώ. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών προκειμένου η κατηγορουμένη να αποσπάσει από τους εγκαλούντες χρηματικά ποσά για επένδυση στο Χρηματιστήριο. Η κατηγορουμένη δεν προέβη στις επικαλούμενες από τους εγκαλούντες παραστάσεις ψευδών γεγονότων ως αληθινών. Αποφαίνεται να μη γίνει κατηγορία.

TOP

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο dikigoros.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Μάθετε περισσότερα